Waar bent u naar op zoek?

Geref. Bond start preekkring in Gelderland-Overijssel

Op woensdagmorgen 8 september kwam de nieuwgevormde preekkring Gelderland-Overijssel van de Gereformeerde Bond voor het eerst bijeen. Dankbaar zijn we dat ds. P.J. den Admirant uit Apeldoorn aan deze preekkring leiding wil gaan geven. De kring richt zich op jonge dominees, zij die hun eerste gemeente dienen. In deze eerste bijeenkomst inventariseerden we welke leervragen de predikanten zelf ten aanzien van de verkondiging hebben. Afgesproken is op maandag 29 november elkaar in Zwartebroek te ontmoeten, waar ds. A.C. Borsje dan gastheer zal zijn.

De andere preekkringen vanwege de Gereformeerde Bond komen momenteel samen in Zuidwest-Nederland (onder leiding van ds. A.W. van der Plas), in Noordeloos (o.l.v. ds. L. Schaafsma), in Nieuwerkerk aan den IJssel (o.l.v. prof. dr. F.G. Immink) en in Groningen (o.l.v. ds. H.C. Marchand).