Waar bent u naar op zoek?

Jaarthema 2023: Zie, Hij komt

Onze tijd wordt verwarder en spannender, het aantal crises neemt toe. Tegelijk zijn we op weg naar de dag van Jezus’ wederkomst. Dat is een hoopvol gegeven. Met dit in gedachten kiest de Gereformeerde Bond ‘Zie, Hij komt’ als jaarthema voor 2023.

In het woordje ‘Zie’ klinkt een oproep tot waakzaamheid. Maar dat niet alleen. ‘Het geeft tevens iets van een kanteling aan, van het wegdraaien van de camera van de situatie op aarde naar omhoog, naar de hemel’, merkt drs. P.J. Vergunst, algemeen secretaris van de Gereformeerde Bond, hierover op in De Waarheidsvriend van donderdag 5 januari. Het woord ‘Zie’ is daarmee ook troostvol, want van God mogen we hulp verwachten in de moeiten van het leven en de strijd van het geloof. Vergunst: ‘In een crisis doe je nog één ding: bidden om verlossing, kijken naar de Redder, letten op de uitkomst. Urgentie en nood stimuleren het verlangen naar Zijn komst.’

In 2023 staat de Gereformeerde Bond stil bij de vraag wat dit betekent voor de positie van de kerk. Hierbij is ruim aandacht voor de levensheiliging. Bij het verwachten van de komst van de Bruidegom past immers geen slordige levenswandel, geen meedeinen op het denken dat in de wereld dominant is. Het dienen van de naaste en missionair getuigen zijn andere aspecten die urgent zijn in de huidige tijd.

Tijdens de jaarvergadering van de Gereformeerde Bond, die DV gehouden zal worden op dinsdagmorgen en -middag 23 mei, hoopt dr. P. Veerman uit Katwijk te spreken over ‘Zie, Hij komt’. Vanuit het bredere verband van de Schrift zal hij het jaarthema belichten en de verwachtingsvolle oproep verbinden met de roeping van de gemeente tot waakzaamheid. In aansluiting hierop volgt tijdens de regionale ambtsdragersontmoetingen op de dinsdagavonden 5 en 12 september een verdere doorvertaling naar het leven van ambtsdrager en gemeente.

Ook De Waarheidsvriend zal dit jaar regelmatig aandacht besteden aan het jaarthema.