Waar bent u naar op zoek?

Themabrochure over vrouw en ambt

De vraag of er ruimte is voor een vrouwelijke ambtsdrager is niet eenvoudig, omdat het spreken van de Bijbel over man en vrouw gevarieerd en kleurrijk is. Het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond blijft echter bij de overtuiging dat de Bijbel geen ruimte laat voor de openstelling van het regeerambt voor de vrouw. In de nieuwe themabrochure Vrouw en ambt geeft voorzitter ds. J.A.W. Verhoeven hiervan rekenschap.

Regelmatig wordt gesteld dat deze visie thuishoort in de culturele setting van de Bijbel, maar nu niet meer van toepassing is. In de brochure legt ds. Verhoeven uit waarom dit argument niet overtuigend is. Hij gaat uitgebreid in op de betekenis van het ambt. Tegelijk onderstreept hij dat mannen en vrouwen wel op gelijkwaardige wijze delen in de gave van de Geest. Ook merkt ds. Verhoeven op dat ‘de participatie van vrouwen in de christelijke gemeente volgens het Nieuwe Testament wel breder en rijker is dan in onze huidige kerkelijke praktijk’.
De brochure sluit af met enkele vragen die in een groep besproken kunnen worden, maar ook geschikt zijn voor persoonlijk gebruik. Klik hier of kijk op de pagina met brochures te downloaden. Kerkenraden en andere geïnteresseerden kunnen gratis exemplaren aanvragen.
De Gereformeerde Bond publiceert jaarlijks drie keer een bezinnende en actuele themabrochure over onderwerpen die christenen vandaag bezighouden.
Wie dit en ons andere werk wil steunen, kan al voor € 10,- per jaar via info@gereformeerdebond.nl  lid worden van de Gereformeerde Bond. Aanbevolen!