Waar bent u naar op zoek?

Wijziging statuten

Tijdens de jaarvergadering van de Gereformeerde Bond op 23 mei 2024, in De Aker te Putten, zal het bestuur DV voorstellen om een aantal wijzigingen in de statuten door te voeren. Dit is nodig om te voldoen aan wat de ‘Wet bestuur en toezicht rechtspersonen’ van verenigingen vraagt. Leden kunnen tot uiterlijk 2 april schriftelijk wijzigingsvoorstellen indienen bij het bestuur.

Klik op ‘TOELICHTING statutenwijziging 2024’ voor een nadere uitleg en voor een vergelijking van de huidige tekst van de statuten en de voorgestelde wijzigingen.