Waar bent u naar op zoek?

blog

Nederland komt niet tot moreel oordeel bij misdragingen inzake seksualiteit

Gedoe bij The Voice

Actualiteit
P.J. Vergunst
25-01-2022
blog

Liefde en geld

In de weken waarin de actie Kerkbalans plaatsheeft, staat de financiële toekomst van de kerk op het spel. Want heel nuchter: ook ...
Kerkelijke gemeente
P.J. Vergunst
18-01-2022

Online contio (hier na te kijken)

Helaas moest opnieuw de predikantencontio worden geannuleerd. Donderdag 6 januari heeft onze voorzitter, ds. J.A.W. Verhoeven, een...
05-01-2022

Laatste nieuws

Themabrochure over De Bijbel in het gezin

Bijbellezen is een belangrijk onderdeel van je leven als christen en dus ook van de geloofsopvoeding. Ouders en jongerenwerkers mogen aan kinderen voo...
20-01-2022

Word lid van de Gereformeerde bond

en draag bij aan de opbouw van de Protestantse Kerk in uw eigen gemeente.

Boeken en brochures

Artios-reeks

54 uitgaven