Geref. Bond belegt regionale studiedag over ‘Het christelijke huwelijk’ te Nieuwe-Tonge

Datum: 20-06-2019
Tijd: Inloop 15.30 uur aanvang 16.00 uur tot 21.00 uur
Lokatie: Kerkelijk Centrum Elim te Nieuwe Tonge

Op donderdag 20 juni belegt het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond DV in kerkelijk centrum Elim, Zuiddijk 19 te Nieuwe Tonge een regionale studiedag over ‘Het christelijke huwelijk’. Na ontvangst met koffie vanaf 15.30 uur is de opening 16.00 uur, terwijl de bijeenkomst om 21.00 uur eindigt.
De Gereformeerde Bond wil met (aanstaande) echtparen, gemeenteleden en ambtsdragers hierover graag doorspreken en hun handvatten geven. Na de opening door ds. J.J. ten Brinke uit Oud-Beijerland zal ds. M.M. van Campen uit Goes in zijn lezing, getiteld ‘Het christelijk huwelijk’, een beeld schetsen van het bijbelse, christelijke en het geestelijke huwelijk.

Vervolgens worden er twee workshopronden gehouden, waarin vier workshops aangeboden worden.
- ‘Communicatie’, o.l.v. mw. Ellen Oosterhuis, christen psychologe van de stichting Gutta Spei;
- ‘Intimiteit en geborgenheid’, o.l.v. ds. A.L. Molenaar, Bruinisse;
- ‘Gehavend in het huwelijk’, o.l.v.mw. Corine Hotting, psychologe & relatie-gezinstherapeut, werkzaam in eigen praktijk Driesnoer;
- ‘Kerkje in de kerk’,o.l.v. ds. B.J. van Assen, Nieuwe-Tonge/Herkingen.

Elke deelnemer kan twee workshops volgen. Tussen de beide workshops in krijgen de deelnemers rond 18.00 uur een broodmaaltijd aangeboden. De dag zal worden afgesloten o.l.v. ds. A.L. Molenaar met een terugkoppeling in kleine groepjes en plenair.

Graag ontmoeten we u/jou op 20 juni in Nieuwe Tonge. Opgave zo spoedig mogelijk (uiterlijk op 5 juni) via info@gereformeerdebond.nl; dit met het oog op het aantal te drukken studiemappen. Tevens graag drie workshops aangeven in volgorde van eerste, tweede en derde keuze waarna indeling volgt bij twee workshops.
Als tegemoetkoming in de kosten voor deze dag vragen we een bedrag van € 15 /p.p. Graag dit bedrag over te maken op rekening NL98INGB0000138421 t.n.v. Geref. Bond, Apeldoorn, onder vermelding van studiedag Nieuwe Tonge.
Het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond hoopt van harte dat deze studiedag mag bijdragen aan de grote waarde van het christelijke huwelijk.

« Terug naar overzicht