Waar bent u naar op zoek?

Auteur:

Geref. Bond geeft brochure over beroepingswerk uit

Vacant, en dan…? luidt de titel van de brochure die het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond liet verschijnen, onder dank aan ds. M.A. Kuyt uit Huizen die tijdens zijn studieverlof het eerste concept hiervoor geschreven heeft. Blijkens de ondertitel gaat het om ‘praktische en geestelijke wenken met het oog op het beroepingswerk’. Deze brochure wil voorlichting geven over de gang van zaken rondom het beroepingswerk zoals dat gebruikelijk is in de hervormde gemeenten op gereformeerde grondslag binnen de Protestantse Kerk in Nederland. Toegenomen verscheidenheid van gemeenten en toenemende onzekerheid omtrent de ‘eigenheid’ van de predikant alsmede veranderende verwachtingen van de kant van kerkenraden dragen eraan bij dat het beroepingswerk steeds complexer wordt. Elk hoofdstuk eindigt met een korte samenvatting, terwijl aan de brochure afsluit met een hoofdstuk ‘Conclusies en aanbevelingen’.

Het bestuur van de Gereformeerde Bond hoopt met deze brochure in het bijzonder kerkenraden te dienen die geroepen worden om te (gaan) beroepen. De brochure is daarom vanuit het perspectief van de kerkenraden geschreven. Hoofdstuk 3, ‘De dominee heeft (g)een beroep’, beschrijft het beroepingswerk vooral vanuit de optiek van de predikant.

Tegen kostprijs is deze brochure van 66 blz. te bestellen bij het bureau van de Gereformeerde Bond. Dat kan door € 6,00 over te maken (inclusief porto) op IBAN nummer NL25 INGB 0002 9370 21 t.n.v. Bureau Gereformeerde Bond te Apeldoorn, o.v.v. Beroepingswerk. Wie vijf of meer exemplaren bestelt, betaalt € 5,00 per stuk. Wie per giro betaalt, vergeet niet zijn adres te melden!