Waar bent u naar op zoek?

Auteur:

Israël, 70 jaar een staat

Op 14 mei is het zeventig jaar geleden dat David Ben Goerion de onafhankelijkheid van de staat Israël uitriep.

Na de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog leefde de overtuiging dat het Joodse volk de wereldwijde diaspora niet zou overleven. Het oerverlangen naar een eigen stuk grond laaide op. Van meet af aan ontmoette de staat Israël grote tegenstand. Meteen na het uitroepen van de staat brak er een oorlog los. Tot op de dag van vandaag wordt Israël in zijn voortbestaan bedreigd.
In theologisch opzicht zijn de meningen over Israël diep verdeeld. Sommige theologen menen dat in Christus alle beloften vervuld zijn en Israël geen aparte plaats meer inneemt onder de volken, anderen herkennen in Romeinen 11 de beloften die God heeft voor Zijn volk. Ds. H. Liefting uit Gouda gaat in de bijgesloten themabrochure in op het ontstaan van de staat Israël, op de beloften van God voor Zijn volk en op de houding van de christelijke kerk tot Israël.
De redactie hoopt dat de brochure zal stimuleren tot (nog) meer gebed voor Israël en een bijdrage zal leveren aan een grotere betrokkenheid op dit bijzondere land. De Gereformeerde Bond publiceert jaarlijks drie keer een bezinnende en actuele themabrochure over onderwerpen die christenen vandaag bezighouden. Wie dit en ons andere werk wil steunen, kan al voor € 10 per jaar via info@gereformeerdebond.nl lid worden van de Gereformeerde Bond. Aanbevolen!