Waar bent u naar op zoek?

Theologiebeoefening: over visie op de Schrift en communicatie (2, slot)

Dienstbaar aan de kerk

P.J. Vergunst
Door: P.J. Vergunst
Onderwijs
14-10-2021

Waar wordt er in Nederland gereformeerde theologie beoefend? Hopelijk blijven er plekken waar de theologie dienstbaar aan de kerk van Christus is. Grondige kennis blijft nodig. En niet minder: ‘Een predikant moet zelf door ondervinding weten wat bekering is, wat bidden is, wat geloven in Christus is.’

Schaarste aan financiële middelen, daartoe heeft de theologiebeoefening in ons land zich te verhouden. Een schaarste aan gekwalificeerde theologen, dat zien we tegelijk ook. In januari 1981 vroeg prof. dr. A.J. Bronkhorst als voorzitter van de hervormde commissie voor het Theologisch Wetenschappelijk Onderwijs in de synode aan de kring van de Gereformeerde Bond: ‘Waar zijn uw Bogermannen?’, een vraag die tot een bekende uitdrukking geworden is.

Bogerman, een calvinistisch theoloog, hoogleraar aan de universiteit van Franeker, staat hier model voor het samengaan van een gereformeerde overtuiging met een wetenschappelijke statuur. ‘Kom met uw Bogermannen, wij zullen hen benoemen’, aldus Bronkhorst. Dat onze synode ‘hedendaagse Bogermannen’ benoemt, kunnen we niet afdwingen – ik constateer dat in 2015 dr. T.T.J. Pleizier aan de PThU benoemd is tot universitair docent Praktische theologie en hij hiermee de enige docent is die lid van onze vereniging is. Zijn ze er niet, zij die hoogleraar zouden kunnen worden? Ja, ze zijn er wel.

Graafland Centrum

De vraag naar de Bogermannen is onder ons wel serieus opgepakt. Twintig jaar geleden startte het zogeheten promovendiberaad, waarin support gegeven werd aan hen die in de pastorie promoveren wilden. Voor de kerkenraden die denken dat gerichte studie van hun predikant vooral een vorm van persoonlijke hobby is in plaats van dienst aan de kerk als geheel, schreven we de brochure ‘Wie niet studeert…’, een variatie op het op luie theologen gerichte gezegde ‘Wie niet studeert, is niet bekeerd’.

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 14 oktober 2021.

Neem een jaarabonnement (€ 49,00). Als welkomstgeschenk ontvangt u De Waarheidsvriend twee maanden gratis. Of maak gebruik van onze actie en lees De Waarheidsvriend vier maanden voor € 10,-!

P.J. Vergunst
P.J. Vergunst

is hoofdredacteur van De Waarheidsvriend.