Dr. M. van Campen treedt terug uit commissie Theologie

Na ruim tien jaar is dr. M. van Campen uit Ede teruggetreden als lid en voorzitter van de commissie Theologie van de Gereformeerde Bond.

Na de aankondiging in april 2010 van de verhuizing van de Protestantse Theologische Universiteit van Kampen, Leiden en Utrecht naar Amsterdam en Groningen is deze commissie gevormd. Ze begeleidde eerst de verhuizing van de leerstoelen van de Gereformeerde Bond. Samen met P.J. Vergunst maakte ds. Van Campen al deze jaren deel uit van het curatorium van de leerstoelen van G. van den Brink, J. Hoek, H. van den Belt en W.H.Th. Moehn. Ook maakten ze samen deel uit van de werkgroep die in ruim dertig vergaderingen de komst van een Gereformeerde Theologische Universiteit voorbereidde, de GTU die er niet kwam.
Deze commissie Theologie heeft momenteel als taak te monitoren of er in Nederland voldoende plekken blijven waar jonge mensen in academisch, confessioneel en geestelijk opzicht adequaat geschoold worden voor een taak in Gods Koninkrijk, niet het minst als predikant. Ze voert daartoe gesprekken met onderwijsinstanties, volgt de ontwikkelingen, begeleidt onze hoogleraren en aio’s voor zover gewenst en adviseert ons bestuur inzake beleid. Van de commissie maken prof. dr. F.A. van der Duijn Schouten, ds. A.J. Mensink, prof. dr. M.J. Paul en P.J. Vergunst nu deel uit.
Het hoofdbestuur dankt ds. Van Campen zeer voor zijn jarenlange en intensieve betrokkenheid bij de theologische opleidingen, werk dat de liefde van zijn hart had. Nu hij de vrijgekomen tijd wil inzetten voor verder gerichte studie in thema’s die zijn hart hebben, wensen we hem daartoe Gods zegen van harte toe.

Ds. Van Campen nadat hem een attentie aangereikt is bij zijn afscheid als lid van de commissie Theologie.