‘Reformatie.nu’ krijgt snel een herdruk

Vijf eeuwen nadat Luther met zijn stellingen de Reformatie inluidde, zoomt de bundel Reformatie.nu.

Belijden in een seculiere tijd in op deze belangrijke periode in de kerkgeschiedenis. Enkele maanden na de verschijning was de bundel niet meer verkrijgbaar. Nu is een herdruk verschenen. 

De vijftien auteurs doen meer dan het werk van God in de geschiedenis van de kerk herdenken. Ze brengen na zoveel eeuwen de kern van de Reformatie weer voor het voetlicht. Daarnaast laten ze zien hoe de gereformeerde belijdenis helpt bij het zoeken naar een bijbelse visie op actuele thema’s als rentmeesterschap, kwade machten van verslaving, christen zijn in een minderheid enz. Tegelijk vormen ze belijdende woorden in een tijd van gebedsloosheid, secularisatie, relativisme en individualisme. Elk hoofdstuk gaat vergezeld van een portret van een reformator.
Deze uitgave voor theologisch geïnteresseerde gemeenteleden en theologen wil het gesprek in de gemeenten stimuleren. In veel kerkenraden wordt de bundel voor de bezinning gebruikt.
Dr. A.J. Kunz en drs. P.J. Vergunst tekenen voor de redactie. Medewerking geven dr. H. van den Belt, ds. J.J. ten Brinke, ds. C. van Duijn, dr. J. van Eck, dr. F.G. Immink, ds. A.J. Mensink, dr. W.H.Th. Moehn, ds. J.J. Mulder, ds. J.C. Schuurman, ds. K.M. Teeuw, dr. P. Veerman, dr. M.J. de Vries en ds. B. van Werven.
Reformatie.nu verscheen bij uitg. Boekencentrum te Utrecht, telt 173 blz. en kost € 13,99. Verkrijgbaar in de (christelijke) boekhandel.