Waar bent u naar op zoek?

Steunfonds Gereformeerde Bond

Als uw wilt collecteren voor het steunfonds van de Gereformeerde Bond, kunt u onderstaande tekst gebruiken.

De diaconale collecte op zondag …….. (datum invullen) is bestemd voor het Steunfonds van de Gereformeerde Bond. De gelden die we hiervoor ontvangen, besteden we aan kerkelijke gemeenten in het land. Vanaf de oprichting van de Bond heeft men zich ingezet voor het stichten en instandhouden van predikantsplaatsen, in verschillende delen van ons land. Waarom? Omdat door de verkondiging van het Woord de gemeenten gebouwd worden. Die overtuiging is er nog altijd. En daarom leven we ook in 2019 via de collecten voor het Steunfonds mee met hervormde gemeenten die niet (meer) op eigen kracht de predikantsplaats kunnen laten voortbestaan.

Waarop de Gereformeerde Bond zich met dit fonds concreet richt? In onze gaven denken we aan gemeenten op het platteland, waar voor jonge gezinnen niet zoveel werkgelegenheid meer is. We mogen denken aan gemeenten in de stad, waar de kerk niet meer de plaats heeft die ze vroeger had, maar waar Gods Woord niettemin klinkt. In toenemende mate hebben we contacten met kleine dorpsgemeenten voor wie de afdrachten aan de landelijke kerk in combinatie met een geringe terugloop in financiën de predikantsplaats onder druk zetten. Jaarlijks zijn er inmiddels contacten met wel zestig gemeenten. Het zou geweldig zijn als ook door uw gaven nóg meer gemeenten geholpen kunnen worden. Aanbevolen!

Giften voor het Steunfonds van de Gereformeerde Bond kunnen overgemaakt worden op ING-rekening NL98INGB0000138421 t.n.v. Geref. Bond, Apeldoorn, o.v.v. Steunfonds.