Gereformeerde Bond levert met de bundel Reformatie.nu bijdrage aan Reformatiejaar

Vijf eeuwen nadat Luther met zijn stellingen de Reformatie inluidde, zoomt de bundel Reformatie.nu in op deze belangrijke periode in de kerkgeschiedenis.

De auteurs doen echter meer dan het werk van God in de geschiedenis van de kerk herdenken; ze zoeken naar mogelijkheden om na zoveel eeuwen de kern van de Reformatie weer voor het voetlicht te brengen. Daarnaast laten ze zien hoe de gereformeerde belijdenis helpt bij het zoeken naar een bijbelse visie op actuele thema’s als rentmeesterschap, kwade machten van verslaving, christen zijn in een minderheid enz. Tegelijk vormen ze belijdende woorden in een tijd van gebedsloosheid, secularisatie, relativisme en individualisme. Elk hoofdstuk gaat vergezeld van een portret van een reformator, onder wie Bucer, à Lasco, Bullinger, De Brès en Ursinus.

Deze uitgave voor theologisch geïnteresseerde gemeenteleden en theologen wil het gesprek in de gemeenten (ook in de kerkenraden) stimuleren.

Dr. A.J. Kunz en drs. P.J. Vergunst tekenen voor de redactie. Medewerking gaven dr. H. van den Belt, ds. J.J. ten Brinke, ds. C. van Duijn, dr. J. van Eck, dr. F.G. Immink, ds. A.J. Mensink, dr. W.H.Th. Moehn, ds. J.J. Mulder, ds. J.C. Schuurman, ds. K.M. Teeuw, dr. P. Veerman, dr. M.J. de Vries en ds. B. van Werven.

Reformatie.nu verscheen bij uitg. Boekencentrum in Zoetermeer, telt 176 bladzijden en kost € 13,99. Wie de kortingsbon inlevert die op 23 februari in De Waarheidsvriend stond, betaalt tot 23 mei 2017 € 11,00.