Artios bijbelstudies telt inmiddels vijf delen

Reeds een jaar na de start van de serie Artios-bijbelstudies is het vijfde deel in de reeks verschenen. De Gereformeerde Bond is dankbaar dat kerkenraden en kringleiders hiermee met het oog op het nieuwe seizoen een bijbelboek uit het Oude of Nieuwe Testament kunnen kiezen.

Deel vijf, Drama, spanning en vernieuwing is een mooi boekje, geschreven door ds. J.W. Verboom uit Groot-Ammers. Hij bundelt bijbelstudies uit Nehemia.
Het werk van Gods Geest, zoals dat zichtbaar wordt in Nehemia’s biddende, bijbels-principiële, georganiseerde en gepassioneerde levensstijl, is van grote betekenis voor ons. Deze Geestkracht leidt namelijk tot vreugdevolle vernieuwing van de band met God.
De bijbelstudies zijn voorzien van gespreksvragen en liedsuggesties en daarmee goed bruikbaar voor kringen in de gemeente. Een bijbelstudieboekje kost € 9,95 en is verkrijgbaar in de (christelijke) boekhandel.

Eerder verschenen in deze serie:
Leven bij de Dag, bijbelstudies uit Joël en Habakuk door ds. J.J. ten Brinke, (heeft al tweede druk);
Uw dienaar luistert, bijbelstudies uit 1 Samuël door ds. W.J. Westland;
De Mensenzoon, Die dient, bijbelstudies uit het Evangelie naar Markus, door ds. M. Maas;
Goudkoorts, bijbelstudies uit de brief aan de Romeinen (1), door prof. dr. H. van den Belt.