Artios-reeks uitgebreid met bijbelstudies

In de bekende Artiosreeks van de Gereformeerde Bond verschenen voor het eerst twee boekjes met bijbelstudies, gericht op kringwerk in hervormd-gereformeerde gemeenten.

We hopen hiermee te voorzien in de vraag uit de gemeenten naar materiaal dat aansluit bij Bijbel en belijdenis. De eerste delen bevatten studies uit de kleine bijbelboeken Joël en Habakuk, geschreven door ds. J.J. ten Brinke uit Stolwijk (Leven bij de Dag) en uit 1 Samuel, geschreven door ds. W.J. Westland uit Lelystad (Uw dienaar luistert).
De Artios bijbelstudies zijn geschikt voor kringen en voorzien van gespreksvragen. De uitgaven beogen door zorgvuldig luisteren naar een bijbelboek de boodschap ervan te verbinden met het geloofs- en dagelijks leven. De auteurs zijn afkomstig uit de Gereformeerde Bond en kiezen voor eenvoudig taalgebruik: eenvoudig taalgebruik en overzichtelijke gedeelten zijn erg belangrijk, evenals een op de praktijk van het leven gerichte uitleg. Elk boekje bevat acht hoofdstukken, waardoor in het kerkelijk jaar diverse bijbelboeken besproken kunnen worden.
De redactie van de reeks bestaat – net zoals voor de Artiosreeks zelf geldt – uit ds. J.J. ten Brinke en P.J. Vergunst. Na het recente overlijden van ds. P.F. Bouter is er een vacature in de redactie.
Het is de bedoeling om jaarlijks enkele nieuwe deeltjes te laten verschijnen. Zo verschijnen nu eerst twee deeltjes met studies uit het Oude Testament; in het najaar van 2018 staan twee deeltjes vanuit het Nieuwe Testament gepland, namelijk over het Evangelie van Markus en de brief aan de Romeinen.
De uitgaven tellen tachtig bladzijden en kosten € 9,95 per boekje. Verkrijgbaar in de (christelijke) boekhandel.