Dr. H. van den Belt krijgt benoeming aan Rijksuniversiteit Groningen

Het bestuur van de Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) heeft bijzonder hoogleraar Henk van den Belt met ingang van 1 september 2017 benoemd tot Universitair hoofddocent Theologiegeschiedenis (Associate Professor History of Theology). Deze benoeming heeft een omvang van 0,15 fte en geldt voor vijf jaar. Dat betekent dat zijn aanstelling als bijzonder hoogleraar vanwege de Gereformeerde Bond per dezelfde datum met vijftien procent verkleind is.

In zijn nieuwe taak gaat dr. Van den Belt rond de leerstoel ‘Gereformeerde godgeleerdheid: Bronnen, ontwikkeling en context’, die hij sinds ruim vijf jaar vanwege de Gereformeerde Bond bezet, internationale studenten werven om op basis van een studiebeurs in Groningen een promotiestudie te doen. Voor zijn vakgebied zet hij daarom de komende jaren een speciale PhD-promotieroute op, zodat hij internationaal studenten kan werven en gekwalificeerde kandidaten kan selecteren voor een promotietraject in teamverband onder zijn leiding. ‘Ik wil graag mogelijkheden scheppen om met een klein team van promovendi meer projectmatig te werken aan het onderzoek naar de geschiedenis van de gereformeerde theologie,’ aldus dr. Van den Belt. Wat de inhoud van het onderzoek betreft ziet de Groningse hoogleraar veel mogelijkheden. ‘Er is met betrekking tot de theologiegeschiedenis van het gereformeerd protestantisme nog veel onontgonnen materiaal. Er bestaat internationaal belangstelling voor de historische ontwikkeling van de gereformeerde theologie, er is sprake van een inhoudelijke herwaardering voor de gereformeerde orthodoxie of de scholastiek en er is sprake van een toenemend besef van de relevantie van deze periode voor het verstaan van huidige theologische posities.’

De precieze invulling van de PhD-promotieroute wil dr. Van den Belt het komende jaar uitwerken. Hij zal daarbij zowel een traject aanbieden voor studenten die al een masterdiploma hebben maar toch behoefte hebben aan extra begeleiding en relevante cursussen én voor studenten die nog een masterdiploma moeten halen. In het tweede geval zal het hele traject minimaal vier jaar omvatten.

Het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond is dankbaar voor deze nieuwe stap in de academische loopbaan van dr. Van den Belt. ‘Door deze benoeming wordt het werk van onze hoogleraar meer ingebed in de Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap van de Rijksuniversiteit Groningen,’ aldus Piet Vergunst, algemeen secretaris van de Gereformeerde Bond. ‘Wij zien dat als een erkenning van onze loyaliteit naar de RUG en als een waardering voor het onderwijs dat onze hoogleraar de voorbije jaren gegeven heeft, het onderzoek dat hij verricht heeft.’
Mladen Popović, decaan van de Faculteit, is verheugd dat de Gereformeerde Bond de bijzondere leerstoel in Groningen voor nog eens vijf jaar heeft verlengd, en hij ziet uit naar de verdere samenwerking met collega Van den Belt.