Dr. W.H.Th. Moehn herbenoemd als bijzonder hoogleraar

Met dankbaarheid berichten we dat het college van bestuur van de Protestantse Theologische Universiteit dr. W.H.Th. Moehn uit Hilversum per 1 januari 2021 voor een tweede periode van vijf jaar benoemd heeft op de leerstoel ‘Geschiedenis van het gereformeerd protestantisme’.

Ook de voorbije vijf jaar heeft hij als bijzonder hoogleraar vanwege de Gereformeerde Bond deze leerstoel bezet. Voorafgaande aan dit besluit is de vestiging van de leerstoel met een periode van vijf jaar verlengd. Nu zijn werk ten dienste van de vorming van jonge mensen voor een taak in Gods Koninkrijk – met name gericht op degenen die zich op het ambt van predikant voorbereiden – voort mag gaan, wensen we dr. Moehn Gods zegen daarbij van harte toe. Immers, ‘de HEERE geeft wijsheid, uit Zijn mond komen kennis en inzicht’. (Spr.2)