Ds. H.C. Marchand en ds. L. Schaafsma leiden preekkring

Met ingang van het nieuwe seizoen zullen twee preekkringen van de Gereformeerde Bond geleid worden door ds. H.C. Marchand en ds. L. Schaafsma.  

Om de jonge predikanten verder toe te rusten in de verkondiging waartoe zij wekelijks geroepen worden, kent de Gereformeerde Bond al lange tijd enkele preekkringen. Op deze kringen zijn dominees die hun eerste gemeente dienen, onder leiding van een mentor samen bezig met de vragen van de verkondiging van het Woord. Dat kan betekenen het samen bespreken van de exegese, van de homiletiek, het beluisteren van een door een van de leden gehouden preek enzovoorts. In overleg tussen mentor en kringleden wordt een invulling aan deze preekgroepen gegeven. Ongeveer vier keer per jaar komt men samen.Dankbaar zijn we dat ds. Marchand uit Groningen, sinds kort emeritus predikant, de leiding van de kring in de noordelijke provincies van prof. dr. H. van den Belt over wilde nemen, nu prof. Van den Belt zijn post aan de Rijksuniversiteit Groningen verlaten heeft. Die dank geldt ook de geëmeriteerde zendingspredikant ds. Schaafsma uit Nunspeet, die de leiding van de kring uit Noordeloos overnam van ds. J. Westland, die zeven jaar leiding aan de preekkring gegeven heeft. We danken ds. Westland en prof. Van den Belt voor hun werk ten dienste van jongere collega’s, ten dienste ook van de gemeenten. En we wensen ds. Marchand en ds. Schaafsma Gods zegen op deze taak van harte toe.