Geref. Bond schrijft bestuur en rvt Evangelische Omroep

‘Soms ben je zo uit het lood geslagen dat je niet goed weet wat een passende reactie is op een als schokkend ervaren nieuwsfeit, nadat wij hoorden van de benoeming van de heer Tom Mikkers, tot voor kort algemeen secretaris van de Remonstrantse Broederschap, als programmamaker bij uw omroep.’

Met deze zin opent de brief die het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond al op 15 september – voor de publicatie van twee Open brieven uit de EO-achterban –aan bestuur en raad van toezicht van de Evangelische Omroep schreef.
Het bestuur noemt deze benoeming ‘ongelooflijk, pijnlijk en verdrietig’. Waar de EO – sinds haar beginjaren uit de kring van de Gereformeerde Bond royaal gesteund – opgericht is om het evangelie van Jezus Christus via radio en televisie te verkondigen, constateren we nu dat haar identiteit voor ons steeds minder herkenbaar wordt. Daarom is in deze brief de vraag voorgelegd hoe de missie van de EO om het Evangelie uit te dragen zich verhoudt tot de benoeming van een remonstrantse theoloog. ‘Is het aanvaarden van het denken van deze theoloog niet strijdig met uw eigen grondslag?’ Het bestuur vraagt de leiding van de EO, dankbaar voor het feit dat anno 2016 het Evangelie via de publieke omroep klinken kan, op geloofwaardige wijze zijn missie uit te blijven dragen. Met dankbaarheid melden we ook dat de EO ons bestuur direct voor een gesprek uitgenodigd heeft.