Gereformeerde Bond kiest ‘Heilig is de HEERE’ als jaarthema

Heiligheid is bij uitstek de eigenschap van de God van Israël. In Jesaja 45 wordt Hij ‘de Heilige van Israël’ genoemd.

De grote betekenis van deze woorden voor de omgang tussen Hem en Zijn gemeente bracht de Gereformeerde Bond ertoe als jaarthema voor 2018 ‘Heilig is de HEERE’ te kiezen.

Het besef dat God heilig is, heeft betekenis voor het leven van de gelovigen. ‘Wie zal de berg van de HEERE beklimmen? Wie zal staan in Zijn heilige plaats?’ vraagt David in Psalm 24. ‘Wie rein is van handen en zuiver van hart,’ geeft hij als antwoord.

‘Aangezien het Woord van God ons altijd weer corrigeert, mag de heiligheid van God als een spiegel fungeren, houden we onze kerkelijke praktijk én ons persoonlijke leven naast de maatstaf van de Bijbel. (…) Voor de christelijke gemeente vandaag is het een grote bedreiging dat Zijn heiligheid en soevereiniteit uit het geloofsleven – misschien zelfs uit de prediking – wegsijpelen,’ schrijft P.J. Vergunst, algemeen secretaris van de Gereformeerde Bond, in De Waarheidsvriend van 4 januari. ‘De heiligheid van God centraal stellen, betekent ook aandacht hebben voor de drie-eenheid. (…) Die gerichtheid op het werk van de Vader, de Zoon en de Geest betekent hoop voor de kerk.’ Hoop die ons brengt tot aanbidding van onze heilige God.

Het nieuwe jaarthema komt onder andere aan de orde tijdens de jaarvergadering van de Gereformeerde Bond op 24 mei. Dan spreekt bestuurslid ds. J.J. ten Brinke DV over ‘Heilig is de HEERE’. Op de ambtsdragersvergaderingen van dinsdag 4 en 11 september volgt een verdere doorvertaling naar het leven van de ambtsdrager en de gemeente. Ook in De Waarheidsvriend zal er veel aandacht voor het jaarthema zijn.