Boeken & Publicaties

Brochure ‘Geestelijk leiding geven vandaag’ verschenen

In mei 2010 belegde het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond een tweedaagse conferentie voor pre...

Tweede GB-themabrochure over ‘Echtscheiding en hertrouwen’

Themabrochure Leren omgaan met media

Om gemeenteleden toe te rusten, is het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond een reeks themabroch...

Crisis en christendom

In de themabrochure 'Crisis en christendom' gaat prof.dr. J.J. Graafland uit Gouda in op de econom...

Themabrochure 31 Ademruimte voor Gods recht

Het bijbels perspectief op gerechtigheid kan zomaar schuren met de waarden die in onze samenleving geworteld zitten. Begrijpen wij...
1 3 4 5