Waar bent u naar op zoek?

Boeken & Publicaties

Een hand boven je hoofd. Over zegenen in leer en leven

Drs. J. Westland
'Twee processen zullen de hervormd-gereformeerden de komende tijd intensiever dan ooit bezighouden...

Bijbelse troost over de zaligheid van jonggestorvenen

Ds. H. Visser
Welke troost is er voor ouders die bij het Woord van God willen leven en die getroffen zijn door h...

In de leer bij Luther

Drs. P.J. Vergunst
Aan de vooravond van de jaarlijkse Reformatieherdenking - al is de inhoud daarvan elke dag actueel...

Literatuurlijst voor opbouw van een bibliotheek

Deze lijst is bedoeld voor theologiestudenten en predikanten om zich te o...

Vonk of vuur. Als je verliefd bent…

drs. Alie Hoek-van Kooten
Iedereen krijgt vroeg of laat met verliefdheid te maken. Maar wat is verliefdheid? Wat is het vers...

Wie niet studeert…

Onder redactie van prof. dr. G. van den Brink en drs. P.J. Vergunst verscheen de brochure Wie niet...

Genade als erfgoed. Het bijbelse recht van de kinderdoop.

Ds. A.J. Mensink
Steeds vaker zijn kinderdoop en volwassendoop de inzet van hevige, emotionele discussies binnen ge...

Zicht op de kerk

Het enkele feit dat de Gereformeerde Bond bestaat, zorgt voor een zekere spanning in de relatie to...

Hulde aan de Heidelberger. Over de waarde van leerdienst en catechismuspreek

Prof. dr. W. Verboom
Zijn de vragen van de Heidelbergse Catechismus wel de vragen waar christenen in deze tijd tegen aa...

‘Dienst van mensen’ beschrijft deel van geschiedenis Geref. Bond

P.J. Vergunst
De bundel Dienst van mensen. Een dwarsdoorsnede van een generatie hervormd-gereformeerde predikant...
1 11 12 13 14