Waar bent u naar op zoek?

Boeken & Publicaties

Handreiking over schepping en evolutie

De discussie over schepping en evolutie was in 2009, het Darwinjaar, ook in de kring van de Gerefo...

Vervolgd om Jezus’ wil

drs. P.J. Vergunst
Vrijwel dagelijks berichten de christelijke media ons over de zorgelijke omstandigheden waarin mil...

Zending zonder franje. Over roeping, vreugde en aanvechting

Ds. J. Kommers en A. Kommers-Visser
In Zending zonder franje, vertellen ds. J. Kommers en zijn vrouw, sinds 2007 predikantsgezin in Le...

Tweede GB-themabrochure over ‘Echtscheiding en hertrouwen’

Terwijl mijn kracht vergaat. Spreken met God over het levenseinde

Dr. W.H. Velema
De christelijke gereformeerde hoogleraar dr. W.H. Velema verzorgde het negende deel in de in 2005 ...

Themabrochure Leren omgaan met media

Om gemeenteleden toe te rusten, is het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond een reeks themabroch...

Christenen ontmoeten moslims

Ds. H. Veldhuizen
Er zullen weinig mensen zijn die nooit een moslim ontmoetten. Was het wel werkelijk een ontmoeting...

Crisis en christendom

In de themabrochure 'Crisis en christendom' gaat prof.dr. J.J. Graafland uit Gouda in op de econom...

Omgaan met verschillen in de gemeente

Ds. P.J. Teeuw
Als deel 7 in de Artios-reeks van de Gereformeerde Bond verscheen Omgaan met verschillen in de gem...

Themabrochure 31 Ademruimte voor Gods recht

Het bijbels perspectief op gerechtigheid kan zomaar schuren met de waarden die in onze samenleving geworteld zitten. Begrijpen wij...
1 10 11 12 13 14